NIEUW:

3 Artikelen
 


Spring 2007 issue of the USA Body Psychotherapy Journal honoring Stanley Keleman for his lifework

 

New CD and DVD of Stanley Keleman’s presentations in England and Germany 

 

 

Het lichaam is een levend, creatief proces. Het is niet in de eerste plaats een object van bewustzijn, noch is het de materiële kant van de geest. Ons lichaam is geen klomp vlees, welke wij ronddragen of iets waaraan wij moeten proberen te ontsnappen. In de meest basale zin zijn wij onze lichamen en in diepste zin zijn onze lichamen uitdrukking, microkosmisch gezien, van het creatieve organiserend principe van het universum.

Wij allen kennen de ervaring dat we andere mensen herkennen aan hoe ze staan en bewegen. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke wijze van handelen, bewegen en houden.Onze huidige somatische/lichamelijk vorm is uitdrukking van onze genetische aanleg en van hoe onze ervaringen met de wereld, anderen en onszelf ons hebben beïnvloed. Menselijke vorm is een complex proces van impulsen, voelen, denken, beelden, en handelen.

Somatische realiteit is hoe een persoon zich belichaamt, hoe hij zijn belichaming leeft, en hoe hij innerlijke ervaring transformeert in een persoonlijke vorm. Belichaming is een emotionele ervaring, en emotionele ervaring is belichaming.

Patterns of Distress - Stanley Keleman

Genetisch gezien hebben we een lichaam gekregen, maar we vormen ook dat lichaam door middel van onze ervaring en de wijze waarop we onszelf gebruiken. De mens heeft hersenen die na de geboorte doorgaan met groeien en onze ervaring beïnvloedt haar vorm. We passen ons toenemend aan als we groeien: onze ervaringen vormend en erdoor gevormd wordend. Dagelijks leven geeft vlees aan onze ervaring. Fysieke vorm manifesteert onze onzichtbare ervaringen.

Embodying Experience - Stanley Keleman

Formative principe:

Wij groeien van klein naar groot en we veranderen vele malen onze somatische vorm. Ons lot vertegenwoordigt een parade van elkaar te onderscheiden lichamen: van embryo naar kind, van kind naar volwassene, de gerijpte volwassene, de oudere volwassene en ouderdom.

De vorm van het kind ligt evenals de adolescente vorm, de volwassene vorm, de gerijpte volwassene en de oudere vorm reeds in de "schoot" te wachten, om belichaamd te worden en wij geven d.m.v onze ervaring met de wereld en onszelf dit kind, deze volwassene etc. meer body. Deze vormen - kind, adolescent, volwassene, gerijpte volwassene, oudere volwassene - zijn de configuratie van een universeel lichaam en tgelijkertijd onze persoonlijk identiteit. 

Ons leven is een onafgebroken vormen en hervormen. Van geboorte tot dood verschijnen de vormen van onze bestemming zich aan ons met de intentie geleefd te worden. Het te voorschijn komen van elke nieuw vorm is een andere incarnatie. Wij leven niet alleen maar te wachten op ons sterven; wij leven onze zelven. 

Elke van ons belichamelijkte zelven is een bepaald zelf en heeft speciale gevoelens, behoeften, beelden, acties en een daarbijbehorend wereldbeeld. Al levend vormen wij lichamen in overeenstemming met onze leeftijd. Een somatische-emotionele benadering biedt een manier aan om te werken met de gevoelens en uitdagingen die te voorschijn komen bij elke vorm. 

Om te begrijpen hoe je jouw leven maakt, is het vragen naar motivatie (het waarom), locatie (het waar) of tijd (het wanneer) niet het belangrijkste. Al deze dingen worden onthuld in het antwoord op de organiserende vraag “Hoe doe ik dit?” of  “Hoe gebeurt dit?”

Embodying Experience - Stanley Keleman

Somatisch werk  - de Hoe-Methode - begint met het ontdekken van ons individueel patroon van zelf-gebruik en de emotioneel lichamelijke toestanden, die ons een primaire realiteit geven. Met deze zelf kennis, leren wij om een interne presentie te ontwikkelen en te groeien, verbonden te zijn met onszelf en ons proces te ondersteunen in relatie met anderen. 

Onszelf groeien, in deze zin, is niet een geestestoestand maar een toestand van de somatische entiteit.

Voor vragen en informatie: gine.dijkers@planet.nl

The contents of this site are copyright© 1999, Stanley Keleman
All Rights Reserved.