NIEUW:

3 Artikelen
 


Spring 2007 issue of the USA Body Psychotherapy Journal honoring Stanley Keleman for his lifework

 

New CD and DVD of Stanley Keleman’s presentations in England and Germany 

 

 

In Groningen

Oefengroep:

Somatische/emotionele oefeningen gericht op zelf-management en groei.
Er bestaat verschil tussen puur een gebaar maken en je gebaren van een vorm te voorzien. In het oefenen ligt het accent op hoe we onze gebaren stil zetten, duur geven,  micro-bewegingen aanbrengen, intensiveren en deintensiveren. Een greep uit de gebaren waar we mee bezig gaan: verzamelen, uitreiken, begrenzen, vuisten maken, aanwijzen, buigen, aanraken. 

Eens in de twee weken op de vrijdag van 15.00 - 16.30 uur  In totaal 20 sessies à € 340,-

Danielle Chauvelot     050-3180915 of chauvelot@hetnet.nl
Piet Dijkers                 0575-520982 of piet.dijkers@planet.nl

CENTRUM VOOR SOMATISCHE EDUCATIE EN THERAPIE
Noorderhaven 42 zz, 9712 VL, Groningen

 

In Heino

Huisartsenpraktijk Heino
Iedereen herkent het hebben van gevoelens of waarnemingen aan het lichaam, die onbekend, vervelend, bedreigend of angstig, leuk of gewoon anders zijn. De vraag is hoe ermee om te gaan. Wat nu?
Er zijn grote verschillen in reageren van mensen op alle mogelijke prikkels van binnen en van buiten het lichaam. Het is steeds opnieuw verrassend te merken hoe mensen verschillen in het omgaan met hun emoties, gevoelens, spanningspatronen, beelden en wijze van denken.
Het zijn allemaal unieke verhalen.
Hoe ontstaan spanning, pijn, opwinding, een opgezet gevoel, een stijve nek? Hoe reageren we dan weer op deze ervaringen?
Want we worden voortdurend beïnvloed door prikkels en antwoorden daar op de een of andere manier op. Ziekten, emotionele gebeurtenissen, stress, de overgang e.d. zijn voorbeelden van zulke prikkels in ons leven. Onze lichamelijke reacties op deze prikkels kunnen soms op een wijze doorwerken, die voor herstel en groei belemmerend is.

Mensen nemen vaak niet de tijd om rustig de reacties te ervaren en te onderzoeken . We weten ook vaak niet hoe we dat kunnen doen. Toch kan het waardevol zijn eens de tijd te nemen voor een verkenning van de eigen reactiepatronen.
We kennen meestal wel wat van onze reacties en hebben ook een beeld van onszelf en zeggen dan: “Zo ben ik nu eenmaal. Ik ben nu eenmaal rustig of opvliegend, afwachtend of direct reagerend”.    Wat we meestal niet weten is hoe we dit gedrag lichamelijk organiseren en juist het leren kennen van lichamelijke/somatische organisatie opent de deur naar alternatieven.
De HOE – methode is speciaal ontwikkeld (door Stanley Keleman) om lichamelijke reacties te leren kennen en erkennen. Zij helpt ons inzicht te verkrijgen over hoe we met behulp van onze spieren en ons bewegingsapparaat in een bepaalde situatie reageren. Deze bewustwording hebben we nodig om een ander antwoord te kunnen ontwikkelen.
De HOE – methode is een oefenmethode, die ons helpt onze ‘gewone’ reacties een vorm te geven  en te beïnvloeden. Hiermee ervaren we dan hoe we bijvoorbeeld, iets vastpakken, in contact treden, verdriet, woede etc. tot uitdrukking brengen. Door inzicht te verkrijgen in hoe we het doen creëren we de mogelijkheid ons dagelijks leven te beïnvloeden.
De ontwikkeling van vaardigheden, waarmee de eigen lichamelijke reacties beïnvloed kunnen worden is belangrijk om een persoonlijk leven te ontplooien.

De oefeningen kennen 5 stappen:
Stap 1: wat is de situatie, hoe doe je …?
Stap 2: intensiveer dit, organiseer.
Stap 3: doe minder wat je gedaan hebt, desorganiseer.
Stap 4: wacht, verzamel de reacties die zich melden, laat ze op je inwerken.
Stap 5: hoe ga je deze reacties gebruiken in het dagelijkse leven?
De oefengroep
In de oefengroep werken we met vele variaties van deze stappen. Het betekent vooral doen van de oefeningen met daarbij de mogelijkheid de ervaringen onder woorden te brengen en met ons daar betekenis aan geven.
De oefengroep start sinds 5 jaar 2x per jaar en we oefenen met een groep met 8-12 deelnemers.
 
Tijd:       Op maandagavond start de nieuwe serie avonden van 19-20.30 uur.
                De frequentie is 1x in de 2 weken.
                De oefengroep duurt anderhalf uur per keer.
               We werken met series van 10 avonden.

Plaats:    Huisartsenpraktijk Munnikenhof 10a. te Heino

LeidingPiet Dijkers (formatieve therapeut) en Timen Schut (huisarts).

Aanmelden en inlichtingen:
Timen Schut:  tSchut@planet.nl           Tel.:0572-398923
Piet Dijkers    piet.dijkers@planet.nl   Tel.: 0575-520982