NIEUW:

3 Artikelen
 


Spring 2007 issue of the USA Body Psychotherapy Journal honoring Stanley Keleman for his lifework

 

New CD and DVD of Stanley Keleman’s presentations in England and Germany 

 

 

HAND

Lichaam vormen is schepping

De impuls tot organisatie is aangeboren. Elke vorm van leven zoekt orde en is gericht op het herstellen van orde. Dit is verankert in de genetische code en in het ordeningsprincipe van de natuur. Wanneer we deze organiserende impuls bewust in onszelf ervaren, herkennen we het verschil tussen "geleefd worden" en "creatief leven", tussen fatalisme en vrij keuze. Individu zijn betekent de interne drang van de eigen vorm te volgen en haar oereigen vormregels te leren kennen.

Stanley Keleman heeft een methode ontwikkeld, die helpt te begrijpen hoe iemand "functioneert", hoe zij haar lichaam heeft gevormd en op welke wijze deze lichamelijke vorm acties, gevoelens, gedachte en beelden genereert.
Deze methode heeft zijn basis in de oerbeweging van al het levende - de puls - en volgt de evolutionair wetmatigheden van het organisatorische proces van expansie en contractie. Het universum expandeert en koelt tegelijkertijd af, waardoor deeltjes gas beginnen te condenseren, d.w.z dat contractie optreedt.
De kernvraag is: HOE we onszelf gebruiken en HOE we onszelf inzetten, HOE we onze hersenen, ons darmkanaal en onze spieren gebruiken. Dit houdt in dat we een taal hebben te ontwikkelen, die de dynamiek van het menselijke proces uitdrukt. Wanneer we in de ervaring van de organismische levensrealiteit blijven, ontstaat en ontwikkelt zich een taal zonder dualiteit.

 De Hoe-Methode

Het gebruiken van het HOE proces en de accordeon oefening - het intensiveren en het verminderen van musculaire contracties - houdt verschillende stappen in. Allereerst zijn er plaatjes in de vorm van beelden, ideeën, of gevoelspatronen van wat jij denkt dat passende actie is. "Ik voel mijzelf sterk." "Ik voel sterk." Of er kan een beeld van wat anderen over je zeggen opduiken. Vervolgens zetten we deze beelden d.m.v. zeer concrete acties om in sociale houdingen.

De "Hoe Oefening"creëert een dialoog tussen hersenen en het lichaam en schept, op deze wijze, een relatie tussen pulsatiepatroon en het bewegingspatroon van het lichaam. De oefening geeft ons een niet aan taal gebonden ervaring van ons organiserend proces

Het HOE proces heeft vijf herkenbare stappen:

Stap één: Wat doe ik, hoe ben ik nu hier?

Stap twee: Intensiveer dat wat je doet in stappen.

Stap drie: Desorganiseer in stappen wat je gedaan hebt.

Stap vier: Contain je somatische response

Stap vijf: Hoe gebruik je dat wat je geleerd hebt en hoe geef je het meer body? 

Voor vragen en informatie: gine.dijkers@planet.nl

The contents of this site are copyright© 1999, Stanley Keleman
All Rights Reserved.